Kế hoạch tuần 25, thực hiện từ ngày 09/03 - 15/03/2020

18/08/2020 254

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Tiếp tục thực hiện dạy ở trường đ/v THPT và ôn tập ở nhà đ/v THCS và TH.

II. CÔNG TÁC CM

1. Duy trì tốt nề nếp dạy và học. Kiểm soát sĩ số.

2. Dạy ĐT nguồn đảm bảo nề nếp (từ 14h-16h30).

3. Điều chỉnh KH KTC 1 tiết (chung đề và thời điểm, riêng lớp).

4. Đ/c Hoa tổ chức điều chế nước sát khuẩn, chuẩn bị công tác XHH lần 2 khi đã sd hết lần 1 (đảm bảo lấy thu bù chi, trợ giá, không tính công).

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Duy trì thực hiện tốt và nhắc nhở, giám sát HS các ND hàng ngày (theo HD 17.1 của HT):

- Đo thân nhiệt đầu giờ và cuối ngày.

- 15p đầu giờ: tập TD, kiểm tra các đk an toàn phòng dịch của HS, cửa lớp học.

- Uống nước ấm sau tiết 1, 3 sáng và tiết 1 chiều

- Rửa tay (trước khi vào lớp/ra về/ăn, sau giờ TD/đi VS/sờ tay lên các bề mặt).

- Lau khử khuẩn trong, ngoài phòng học lớp.

- Ngồi ăn trưa theo lớp, chỉ ngồi theo 1 hướng.

- Nghỉ trưa tại phòng lớp.

- Không sang lớp khác.

- Chú ý lưu giữ minh chứng ở mỗi ND t/h.

2. Đ/c Huệ duyệt ND bản tin về PCDB Covid-19 theo HD 17.1 của HT.

3, BQS: T/h chuyên đề nề nếp-phòng ngừa tệ nạn và giám sát việc thực hiện phòng tránh dịch bệnh.

4. Tổ VP2: Duy trì nấu đủ lượng nước ấm cho HS.

5. Duy trì bật USB tuyên truyền về PCDB đầu giờ sáng và cuối giờ chiều (NV bảo vệ).

T.2

09

- 7h30 (Chào cờ): GVCN lên lớp phổ biến KH tuần; tổ chức HĐ tuyên truyền PCDB Covid-19.

- Giao ban BLĐ; Họp cấp ủy.

- Ra chơi tiết 2: Phát thanh Bản tin về PC dịch bệnh Covid-19

 

T.3

10

- Ra chơi tiết 2: Phát thanh Bản tin về PC dịch bệnh Covid-19

 

 

T.4

11

- Ra chơi tiết 2: Phát thanh Bản tin về PC dịch bệnh Covid-19

 

- GDQP: 11ABC

- Nghề: 11DEG

 

T.5

12

- Ra chơi tiết 2: Phát thanh Bản tin về PC dịch bệnh Covid-19

 

 

T.6

13

- Ra chơi tiết 2: Phát thanh Bản tin về PC dịch bệnh Covid-19

 

 

T.7

14

- 8h: TỔNG VỆ SINH TRƯỜNG (theo KH)

- Ra chơi tiết 2: Phát thanh Bản tin về PC dịch bệnh Covid-19

- Tiết SH: Đánh giá việc t/h PCDB Covid-19. Phê bình những HS chưa nghiêm túc t/h. Chuyển ND đánh giá lên zalo lớp (HS, PH).

- GDQP: 10ABC

CN

15

 

 

Bài viết liên quan