Kế hoạch tuần 26, thực hiện từ ngày 15/03 - 21/03/2021

14/03/2021 466

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
- Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác PCDB Covid-19; Tiếp tục rà soát-báo cáo NLĐ/HS đi-về vùng dịch theo quy định.
II. CÔNG TÁC CM
1. Đ/c Hoa: Tổ chức kiểm tra GKII cho khối 9, 11, 12. Tuần sau: khối 6, 7, 8, 10.
2. Lớp 12 ôn tập để chuẩn bị thi thử TN lần 2.
3. GVBM chú ý ND dạy bù cho HS nghỉ cách ly và phụ đạo HS có KQ ktra học trực tuyến yếu (chuyển GVCN lưu minh chứng).
4. Tiếp tục thực hiện ôn ĐT nguồn.
5. Thực hiện công tác KTNB tháng 3.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. BLĐ trực cổng theo quy định tại KH số 06.
2. Đ/c Oanh, Khải tiếp tục tổ chức t/h nghiêm túc công tác ăn bán trú đảm bảo ATVSTP, giãn cách PCDB và đo nhiệt độ, vệ sinh, khử khuẩn hàng ngày theo quy định tại VB số 05, 06.
3. GV/NV trông bán trú nghiêm túc, chú ý đôn đốc nhắc nhở HS thực hiện PCDB.
4. ĐTN, CĐ tổ chức thực hiện KH tháng 3.
5. Công tác TĐG: Hạn nộp báo cáo tiến độ lần 1 của 04 nhóm về HT là giao ban ngày 15/3 (tiến độ thu thập MC và tiến độ viết báo cáo tiêu chí).
6. CĐ xây dựng KH tổ chức đi thăm vịnh (thời gian dự kiến 03, 04/4).
7. Đ/c Huệ XD KH dạy Tiếng Anh cho CBVC phường Hồng Gai.
T.2
15
- CC: GVCN t/h tại lớp (ND: NX, quán triệt việc t/h PCDB Covid-19; GD Pháp luật: chấp hành luật GT, luật AT thông tin mạng).
- GB BLĐ (Đánh giá tiến độ công tác TĐG)
- GVCN 11: thu tiền học nghề (210K), STEM (65K), hoàn thành 20/3.
 
T.3
16
 
- KT GKII K9, 11: Văn, Anh
 
 
- KT GKII K12: Văn, Anh
T.4
17
 
- KT GKII K9, 11: KHXH
 
- KT GKII K12: KHXH
- Học nghề PT: K11
T.5
18
 
- KT GKII K9, 11: KHTN
 
- KT GKII K12: KHTN
T.6
19
 
- KT GKII K9, 11: Toán
 
- KT GKII K12: Toán
T.7
20
- Kì thi HSG VH cấp Tỉnh (VL 01 HS môn Sinh)
- 8h50: CĐ trao thưởng GVT-ĐVN
- SHL TrH: Sinh hoạt chi đoàn chủ đề “90 năm ngày thành lập ĐTNCSHCM”.
 
- 14h: Tập huấn phần mềm tự đánh giá (42 thành viên HĐ TĐG)
CN
21
 
- 5h00: Đoàn đi dâng hương đền Hùng
 
 

Bài viết liên quan