Kế hoạch tuần 26, thực hiện từ ngày 28/02 - 06/03/2022

07/03/2022 75

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC PCD COVID-19: Quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp:
1. Tiếp tục t/h nghiêm các VB chỉ đạo, đặc biệt VB 440-TB/TU ngày 23/02/2022 của Thành ủy TB KL chỉ đạo của BTVTU về triển khai các biện pháp cấp bách PCD Covid-19.
2. 100% NLĐ và HS tiếp tục thực hiện test nhanh vào chiều chủ nhật, báo KQ về CTCĐ và GVCN.
3. CVP điều hành nhóm thư kí và GVCN tiếp tục thực hiện tốt công tác báo cáo F0, F1 và các F0 đã điều trị khỏi.
II. CÔNG TÁC CM
1. Tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến:
- THPT: Theo đúng định mức tiết/ngày.
- Khối 8, 9: Sáng 4 tiết (cả sáng T7), chiều 3 tiết.
- Khối 6, 7: Sáng 4 tiết (cả sáng T7), chiều 2 tiết.
- Khối 3-5: Sáng 3 tiết, chiều 2 tiết (T2-T7).
- Khối 1, 2: Tối và sáng thứ 7 học 3 tiết.
2. Thực hiện dạy ĐT nguồn trực tuyến.
 
3. Đ/c Hoa:
- Đối với K9, 12 (và các lớp đủ đk an toàn), dự kiến lịch kiểm tra (bù) giữa HKII trực tiếp (kể cả vào chiều thứ 7 và CN, nếu đi học trực tiếp, để tận dụng thời gian). N/cứu p/a nếu phải kiểm tra trực tuyến.
- Chuẩn bị thi thử TN (lần 2) vào 11, 12/3 (có thể bị hoãn, nhưng chuẩn bị trước công tác PCD).
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. Các lớp dự kiến triển khai KH thi đua tháng 3.
2. Tổ KHXH và Ngữ Văn XD KH GDNGLL chủ đề QTPN 8/3.
3. T/c đi thăm các GĐ có F0 (NLĐ và chọn GĐ HS mệt nhiều hoặc có hoàn cảnh khó khăn, neo người).
4. Chú ý thực hiện công tác Tự đánh giá.
T.2
28
 
- Chào cờ: Đ/c Hạnh chuyển ND về lớp (GD thực hiện PCD).
   + GVCN đánh giá, quán triệt PCD.
- GB BLĐ
- Đi thăm các GĐ F0
 
T.3
01
 
 
 
 
T.4
02
 
- Đi thăm các GĐ F0
 
- K11 học nghề PT
 
T.5
03
 
 
 
 
T.6
04
 
- Đi thăm các GĐ F0
 
 
T.7
05
 
- CVP tổ chức cho hai tổ VP thực hiện lau khử khuẩn, vệ sinh trường, lớp.
- Vào điểm SMAS
 
 
- Lớp 11D học nghề PT
 
CN
06
 
 
 
 

Bài viết liên quan