Kế hoạch tuần 28, thực hiện từ ngày 29/03 - 04/04/2021

27/03/2021 147

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định 5K để PCDB Covid-19. Không được lơ là, chủ quan.
2. Hiệu trưởng ra QĐ thành lập tổ thường trực giám sát, kiểm tra công tác bán trú và canteen, gồm các đ/c: Hà Giang-TT, Hường và Duyên-TP, Thu, Lê Hoa, Hùng và BĐD CMHS các lớp.
II. CÔNG TÁC CM
1. Đ/c Hoa:
- Tổ chức kiểm tra GKII cho khối 4, 5 đảm bảo nghiêm túc, khoa học.
- Lên phổ điểm thi thử TN lần 2. PHT THPT căn cứ để tiếp tục chỉ đạo công tác dạy và học đ/v lớp 12.
2. Tiếp tục thực hiện ôn ĐT nguồn.
3. Hoàn thành KTNB tháng 3.
4. GV dự thi GVDG cấp TP: chuẩn bị chu đáo tiết dạy, đảm bảo yêu cầu định hướng PT NL-PC. PHT và nhóm môn góp ý XD KH bài dạy.
5. Đ/c Huệ chuẩn bị tổ chức KH Tuần lễ T.Anh.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. BQS tăng cường nhắc nhở, xử lí HS đi học muộn và không thực hiện quy định đồng phục.
2. ĐTN tổng kết các HĐ thi đua tháng 3. Đ/c Nghiêm lưu trữ các clip TP văn học/bài đọc/bài đạo đức để làm nguồn tư liệu hỗ trợ ĐMPPGD.
3. Chú ý tiến độ thực hiện các dự án KHKT và ST TTN để dự thi cấp Trường vào cuối tháng 5.
4. Các TT tổ đảng chú ý tổng hợp việc thực hiện nêu gương hoặc tự phê bình của ĐV (trong các tháng 1, 2, 3).
T.2
29
- CC: GVCN t/h tại lớp (ND: NX, quán triệt, phê bình HS không t/h đeo KT PCDB Covid-19; GD: ATGT, ANTT).
- GB BLĐ (B/c tiến độ XD thư viện đạt chuẩn, tiến độ tự đánh giá-lần 2)
 
T.3
30
 
 
 
- KT GKII K4, 5: Chính tả, Làm văn, Đọc hiểu
 
T.4
31
- Nghiệm thu phân loại cây của nhóm GV Sinh: đ/c Nghiêm. - KT GKII K4, 5: Toán, Tập đọc
- Học nghề PT: K11
- 15h30: Họp Cấp ủy
T.5
01
 
 
- 15h: Khai mạc Hội thi GVDG THCS cấp TP (trực tuyến)
T.6
02
- Phát thanh ĐTN (Đánh giá các HĐ thi đua tháng 3)
- CĐ tổ chức SN tháng 4
 
- SH điểm: lớp 2C
T.7
03
- 9h: Kiểm tra việc nắm vững các quy trình an toàn bếp ăn đ/v tổ VP2 (đ/c Huệ).
- SH điểm: lớp 12D
- 14h: Họp Chi bộ
- 15h30: Họp HĐTĐ xét TĐ tháng 1, 2, 3.
CN
04
 
 
 

Bài viết liên quan