Kế hoạch tuần 29, thực hiện từ 05/04 - 11/04/2021

04/04/2021 233

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm 5K PC Covid-19.
2. CB, GV và NV VP tiếp tục thực hiện đồng phục công sở theo quy định.
3. Từ 05/3: Cô Thùy giảng dạy và CN lớp 2C, (thay cô N.Trang nghỉ TS).
4. Đầu giờ sáng: phát bài hát, bài rap về ATGT.
II. CÔNG TÁC CM
1. Đ/c Hoa: Lập b/c đánh giá chung (kết quả, bất cập, khó khăn, đề xuất giải pháp) về công tác khảo thí vừa qua (gửi mail HT).
2. Lớp 12 ôn tập HKII (02 tuần). GVBM thực hiện công tác phụ đạo (đặc biệt lớp 12G).
3. Đ/c Huệ: Tổ chức Tuần lễ Tiếng Anh.
4. Thi thực hành GVDG THCS cấp TP.
5. Tiếp tục thực hiện ôn ĐT nguồn.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. BQS và GVCN tập trung thực hiện:
- Kiểm tra ý thức học tập của HS trong giờ học, p/hợp GVBM nhắc nhở và ghi tên HS vi phạm.
- Kiểm tra các hàng quán gần trường để xử lí HS trốn học, hút thuốc, tụ tập chơi bời.
- QS báo cáo HT KQ kiểm tra trước 11h thứ 7 hàng tuần (mail).
2. Các đ/c PHT chỉ đạo tổ chức tham gia các cuộc thi trong của TP và của Tỉnh.
3. Phê bình 1 số lớp TrH không t/h TD đầu giờ.
4. Tổ Thường trực giám sát, kiểm tra công tác bán trú, căng tin thực hiện nhiệm vụ theo KH.
5. Tổ VP1 chú ý VS để phòng chống muỗi. Tổ chức cắt một số cành cây gần bán trú TH.
T.2
05
- CC: GVCN t/h tại lớp (ND: NX tuần; GD: Hội nhập Quốc tế; Thi đua dạy và học chào mừng cuộc bầu cử QH khóa XV và HĐND các cấp NK 2021-2026).
- GB BLĐ
- Vào điểm SMAS
- 15h: Họp bàn triển khai việc tham gia một số cuộc thi: Họa mi vàng, Nhà sử học nhỏ tuổi, Khăn quàng thắm mãi vai em,“Bác Hồ với tỉnh QN và huyện đảo Cô Tô”: BLĐ, BT, TPTĐ.
T.3
06
 
- Đ/c Khải b/c giá dịch vụ về Chi cục T.Kê.
 
 
T.4
07
  - Học nghề PT: K11
- 16h15: Họp tổ AN để nghe b/c về KH thực hiện dự án KHXH hành vi
T.5
08
 
 
 
 
T.6
09
 
- CĐ tổ chức SN tháng 4.
 
 
T.7
10
- 7h30: Học NQ ĐH XIII của Đảng (Đảng viên, 02 GV-NV và 29 HS vừa học lớp CTĐ)
- 11h: Xe đón đoàn đi Vịnh HL tại trường
 
CN
11
 
 
 

Bài viết liên quan