Kế hoạch tuần 29, thực hiện từ 21/03 - 27/03/2022

19/03/2022 203

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC PCD COVID-19: Quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp:
1. Tiếp tục t/h nghiêm các VB chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc 5K. Các lớp học trực tiếp: HS không giao lưu, tiếp xúc HS các lớp khác.
2. CVP điều hành nhóm thư kí và GVCN tiếp tục thực hiện tốt công tác báo cáo F0, F1 và các F0 đã điều trị khỏi. GVCN chú ý cập nhật danh sách HS F0 và F0 khỏi bệnh.
* Từ 21/3/2022: Đ/c Huệ đi làm sau thai sản.
II. CÔNG TÁC CM
1.Tổ chức dạy và học:
- Học trực tiếp: K9-12; Học trực tuyến: K1-8
- Không tổ chức bán trú, xe bus, cantin.
2. Thực hiện dạy ĐT nguồn trực tiếp.
 
3. Đ/c Hoa: Tổ chức thi thử TN lớp 12 (lần 2); Tiếp tục KT giữa HKII đ/v các khối lớp 10, 4, 5.
4. Thực hiện KTNB tháng 3.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. Tiếp tục t/c đi thăm các GĐ có F0 (NLĐ và chọn GĐ HS mệt nhiều hoặc có hoàn cảnh khó khăn, nhà neo người).
2. BGH, các tổ/bộ phận, các GVCN, GVBM chú ý rà soát, hoàn thiện hồ sơ sổ sách chuyên môn theo đúng quy định.
3. Tiếp tục thực hiện công tác Tự đánh giá.
4. ĐTN tổ chức 02 hoạt động: Thi Nhảy dây và Phim ngắn (chuyển thể các tp VH/bài học LS/ĐĐ).
5. Đ/c Giang-CVP chú ý bố trí NV 2 tổ VP đi làm theo đúng nhu cầu công việc.
T.2
21
 
- Chào cờ: Đ/c Nghiêm chuyển ND về lớp (GD truyền thống Đoàn TNCSHCM).
   + GVCN đánh giá, quán triệt PCD.
- KTGHKII khối 10: Văn, Lý, Sử
- GB BLĐ (Chuẩn bị đón thanh tra, đoàn đánh giá ngoài)
 
T.3
22
- KTGHKII khối 10: Toán, Hóa, Địa
- Đi thăm các GĐ F0
 
 
T.4
23
- KTGHKII khối 10: Anh, Sinh, GDCD  
- K11 học nghề PT
 
T.5
24
- KTGHKII khối 4, 5: Tiếng Việt, Toán
- Đi thăm các GĐ F0
 
 
T.6
25
- Vào điểm SMAS - 13h20: Thi thử TN lớp 12 (Toán, Ngoại ngữ)
 
T.7
26
 
- CHÀO MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN TNCS HCM!
- 07h10: Thi thử TN lớp 12 (Môn tổ hợp)
- 13h20: Thi thử TN lớp 12 (Ngữ Văn)
- Lớp 11D học nghề PT
 
CN
27
 
 
 
 

Bài viết liên quan