Kế hoạch tuần 29, thực hiện từ ngày 15/06 - 21/06/2020

18/08/2020 364

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Thời lượng tiết Chào cờ: 30 phút.

II. CÔNG TÁC CM

1. Công tác kiểm tra HKII: Khối 9 kiểm tra đ/v 9 môn chung, các môn còn lại GVBM chủ động t/h; Khối 4, 5 KT môn KH và LS-ĐL.

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác ôn tập lớp 12.

3. Tổ chức tốt thi thử TN THPT lần 2, có HS lớp 12 trường Đoàn Thị Điểm cùng tham gia, nhắc nhở bảo vệ và trông xe cùng phối hợp t/h.

4. Các khối lớp tiếp tục ôn tập HKII theo KH. Tuần sau KT HKII đ/v các khối lớp còn lại. Những môn không KT theo đề chung, GVBM chủ động t/h.

5. Thực hiện nghiêm túc dạy ĐT nguồn.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Duy trì thực hiện tốt và nhắc nhở, giám sát HS các ND PCDB hàng ngày.

2. BQS: Tiếp tục chuyên đề ATGT, kiểm tra các khu VS, nơi khuất kín và nhắc nhở HS vui chơi tránh xa khu vực đang XD sửa chữa.

3. Tiếp tục công tác Tuyển sinh lớp 1. Nắm bắt tình hình các lớp RKN.

4. Tiếp tục thực hiện sửa chữa CSVC.

5. Đ/c Hoa: Tổ chức tập VN đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả (GVCN t/báo PH lịch tập của Đạo diễn).

6. Đ/c Hoa XD KH tổ chức đi trải nghiệm cho đoàn HSG (dự kiến đi 01 ngày, 30/6-thứ 3, tại Làng quê Yên Đức).

7. Đ/c Nghiêm, Huệ chuẩn bị mẫu Phiếu đăng kí học lớp 6 tại trường đ/v lớp 5 (tuần sau triển khai tới PH).

T.2

15

- Chào cờ tại lớp: Nhắc nhở PCDB, thực hiện ATGT-ANTT, phòng tránh TNTT. Công tác hướng nghiệp cho HS12. Kiểm tra bài vở.

- KT HKII lớp 9: Văn, Lí, Địa.

- Giao ban BLĐ.

 

T.3

16

 

- KT HKII lớp 9: Anh, Sinh, GDCD

- Dự giờ tuyển GV Toán THCS: Tiết 2, 3

 

 

T.4

17

- KT HKII lớp 9: Toán, Sử, Hóa

- Dự giờ tuyển GV Anh: Tiết 2, 3

 

- Nghề: K11

 

T.5

18

 

 

 

 

T.6

19

 

- KT HKII lớp 4, 5: Khoa học, Lịch sử và Địa lí

 

 

T.7

20

 

- 7h45: Lớp học Rèn KN vào 1

- Thi thử TN THPT (lần 2): 02 ngày

 

 

 

CN

21

 

 

 

 

Bài viết liên quan