Kế hoạch tuần 30, thực hiện từ 22/06 - 28/06/2020

22/07/2020 320

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Thời lượng tiết Chào cờ: 30 phút.

II. CÔNG TÁC CM

1. Công tác kiểm tra HKII đ/v các khối lớp còn lại. Các môn không KT chung, GVBM chủ động t/h.

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác ôn tập lớp 12.

3. Đăng web KQ thi thử TN THPT lần 2. Tổ chức gặp HS có KQ thi thử chưa đạt yêu cầu, bàn biện pháp khắc phục.

4. Thực hiện nghiêm túc dạy ĐT nguồn.

5. Chú ý lịch chấm sản phẩm ĐDDH và ĐDHT vào sáng 04/7.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. BQS: Tiếp tục chuyên đề ATGT, kiểm tra các khu VS, nơi khuất kín và nhắc nhở HS vui chơi AT, tránh xa các khu vực đang XD/sửa chữa.

2. Tiếp tục công tác Tuyển sinh lớp 1.

3. Đ/c Huệ tổ chức cho PH lớp 5 đăng kí học tiếp lên lớp 6 tại trường theo Phiếu đăng kí đã duyệt (phát phiếu: 23/6). GVCN thu và nộp phiếu về đ/c Huệ chậm nhất trong ngày 26/6/2020 (thứ 6).

4. Công tác tuyển sinh lớp 6: Từ 01/7.

5. Đ/c Nghiêm, Huệ: Chốt số lượng chăn-ga-gối cần may mới (theo từng kích cỡ giường).

6. Đ/c Hoa: Tổ chức tập VN đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả theo lịch tập của Đạo diễn.

7. Thực hiện một số ND chuẩn bị TK năm học:

- Tổ chức kiểm điểm (cá nhân viết Tự KĐ), xét TĐ và đánh giá Chuẩn HT, PHT, GV.

- Họp HĐTĐ (04/7) xét TĐ tháng 1, 5, 6 và HKII.

- Các cấp học tổ chức kiểm tra thu hoạch BDTX.

8. Chuẩn bị thu HP tháng 6+ ½ tháng 7: Từ 02/7.

T.2

22

- Chào cờ tại lớp: Nhắc nhở PCDB; chú ý ATGT, sử dụng mạng XH AT, lành mạnh. Kiểm tra bài vở.

- Giao ban BLĐ.

 

T.3

23

 

- 8h: HN Điển hình TT các cấp CĐ tại KS Grand (HT+ đại diện BCHCĐ)

 

 

T.4

24

- KT HKII: Môn Văn, Toán (K10, 11); Văn, Lí, Địa (K6, 7, 8)

 

- Nghề: K11

 

T.5

25

 

- KT HKII: Môn KHXH, Anh (K10, 11); Anh, Sinh, GDCD (K6, 7, 8); Anh (TH)

- Khảo sát năng lực Tiếng Anh L5,9

 

T.6

26

- KT HKII: Môn KHTN (K10, 11); Toán, Sử, Hóa (K6, 7, 8); Toán, T.Việt (TH)

- Khảo sát năng lực Tiếng Anh L5,9

 

T.7

27

 

- Tham gia VN phục vụ HN của LĐLĐ tỉnh.

- 7h45: Lớp học Rèn KN vào 1

 

 

 

CN

28

 

 

 

 

Bài viết liên quan