Kế hoạch tuần 31, thực hiện từ ngày 19/04 - 25/04/2021

19/04/2021 173

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm 5K PC Covid-19.
2. Giáo vụ điều chỉnh TKB tuần 32: sau tiết CC là tiết GDNGLL (ngày 26/4).
II. CÔNG TÁC CM
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 15p đầu giờ, công tác dạy và học.
2. Công tác ôn tập và KT HKII:
- Đ/c Hoa tổ chức KT HKII lớp 12. (Sáng thi-chiều nghỉ).
- Lớp 9 ôn tập HKII tuần 2, tuần sau KT.
3. Đ/c Hạnh chuẩn bị chương trình, ND b/c công tác D&H, KH ôn thi TN L12. Các đ/c GV chuẩn bị các ý kiến về khó khăn/giải pháp/đề xuất.
4. Đ/c Nghiêm XD KH ôn vào 10 nh 2021-2022.
5. Tiếp tục thực hiện ôn ĐT nguồn.
6. Tổ Toán Tin chuẩn bị tổ chức tiết GDNGLL tuần sau, chủ đề 30/4.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. BQS và GVCN duy trì kiểm tra:
- Ý thức học tập của HS trong giờ học, đặc biệt HS 12 và HS 9.
- Các hàng quán gần trường để xử lí HS trốn học, hút thuốc, tụ tập chơi bời.
2. Tổ thường trực giám sát, kiểm tra công tác bán trú-căng tin thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả.
3. BLĐ chuẩn bị XD KH lấy ý kiến tín nhiệm từ HS về công tác dạy học-phục vụ, Đánh giá chuẩn HT-PHT-GV, Tuyển sinh, Học hè, Kiểm kê-đề xuất CSVC-TTB.
T.2
19
- CC: Đ/c Huệ, Nghiêm (ND: NX tuần; GD: PCDB, ATGT; Quán triệt nề nếp học tập).
- KT HKII lớp 12: Văn, Anh
- GB BLĐ ()
- 15h: Duyệt các tiết mục HMV lần 2 (đ/c Huệ)
T.3
20
- KT HKII lớp 12: KHXH
- Ngày hội GD STEM: đ/c Nghiêm
- Thu HP tháng 4, 5/2021
- Đ/c Khải đi nhận bằng TN THPT 2020.
- TDGG cấp TH
 
T.4
21
NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Toàn trường nghỉ học
T.5
22
- KT HKII lớp 12: KHTN
- TDGG cấp THPT
- HT duyệt video kể chuyện Anh hùng-bác sĩĐặng Thùy Trâm.
- 15h: Duyệt các tiết mục HMV lần 3 (đ/c Huệ)
T.6
23
- KT HKII lớp 12: Toán
- 7h30: KM Hội thi GVCN TH giỏi cấp Tỉnh tại UBND phường Quang Trung-UB
- Chuyên đề TH45: tiết 3 lớp 4C tại PHTM
- HT duyệt KH KHKT nhóm 1 (đ/c Hường).
- SH điểm: lớp 1C
- 16h15: Họp GV dạy L12
T.7
24
- Nộp video Nhà sử học nhỏ tuổi “kể chuyện Anh hùng-bác sĩ Đặng Thùy Trâm”: đ/c Nghiêm
- Thi Họa mi vàng cấp TP:đ/c Huệ
- SH điểm: lớp 7C
- Học nghề PT: K11
 
CN
25
 
 
 

Bài viết liên quan