Kế hoạch tuần 32, thực hiện từ ngày 11/04 - 17/04/2021

08/04/2022 152

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC PCD COVID-19
1. Tiếp tục t/h nghiêm các VB chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc 5K. QL HS khi học trực tiếp, đảm bảo HS không giao lưu, tiếp xúc HS các lớp khác.
2. Y tế duy trì thực hiện test nhanh tầm soát.
3. CVP điều hành nhóm thư kí và GVCN tiếp tục thực hiện tốt công tác báo cáo và cập nhật danh sách HS F0 và F0 khỏi bệnh.
4. TT VP1 và VP2: Chú ý tổ chức nghiêm túc công tác VS khử khuẩn lớp học, nhà ăn (trong, ngoài).
5. Yêu cầu cantin hoạt động đảm bảo VSATTP, giá cả và các quy định PCD.
II. CÔNG TÁC CM
1. Tổ chức dạy và học trực tiếp đảm bảo PCD.
2. Đ/c Hoa: Tổ chức kiểm tra HKII khối 12; Tiếp tục tổ chức thi GVDG cấp Trường đợt 2 và Thao giảng;Tổ chức KT GK lại đ/v một số môn/lớp.
3. Thực hiện dạy ĐT nguồn trực tiếp.
4. TKHĐ chuẩn bị KTNB tháng 4 (t/h từ 18/4).
5. Các GV phụ trách phòng chức năng/phòng BM chủ động b/c PHT hồ sơ quản lý phòng theo QĐ.
6. Chuyển công ty duyệt KH ôn thi tốt nghiệp lớp 12 và thi tuyển sinh vào 10.
 
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. GVCN 12 chuẩn bị XD giáo án họp CMHS (dự kiến họp chiều thứ 7, 23/4).
2. Kế toán chuẩn bị công tác thu học phí tháng 4, 5.
3. Tổ VP2 chú ý công tác đảm bảo VSATTP.
4. Đ/c Nghiêm
- Tiếp tục lập đề xuất quy hoạch Vườn-phòng thực hành Sinh vật và maket-TTB các phòng ốc.
- XD KH kiểm kê CSVC-TTB năm học 2021-2022 và đề xuất CSVC-TTB năm học 2022-2023 (tổ chức thực hiện từ tuần sau, hoàn thành trước 07/5/2022).
T.2
11
 
NGHỈ BÙ NGÀY LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
T.3
12
 
- 8h: Giao ban BGH
 
 
T.4
13
 
- Thăm các GĐ F0
 
 
- K11 học nghề PT
 
T.5
14
 
- KT HKII khối 12: Văn, Lý, Sử
 
 
- 15h30: BGH gặp PH khối trưởng khối 12, 9.
T.6
15
 
- KT HKII khối 12: Toán, Hóa, Địa
- Phát thanh ĐTN
 
 
T.7
16
 
- KT HKII khối 12: Anh, Sinh, GDCD
- Tổ chức học bù.
 
- 11D học nghề PT
- 14h: Họp HĐ TĐG và rà soát các ND thanh tra.
CN
17
 
 
 
 

Bài viết liên quan