Kế hoạch tuần 32, thực hiện từ ngày 26/04 - 02/05/2021

24/04/2021 403

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm 5K PC Covid-19.
2. Từ 24/4: Chấm dứt HĐLĐ với cô Trang VS, tuyển dụng cô Giáp Thị Hằng (thử việc 02 tháng). TT tổ VP1 phân công thực hiện.
II. CÔNG TÁC CM
1. Kết thúc CT lớp 12. Từ tuần sau: Ôn thi TN.
2. Đ/c Hoa:
- Tổ chức KT HKII lớp 9. (Sáng thi-chiều nghỉ).
- Chuẩn bị KH khảo sát Tiếng Anh lớp 5, 9, 12.
3. Các khối lớp còn lại: ôn tập HKII 02 tuần.
4. Tiếp tục thực hiện ôn ĐT nguồn.
5. Hoàn thành KTNB tháng 4/2021.
6. BLĐ và các tổ CM: Chuẩn bị các minh chứng cho công tác tự đánh giá chuẩn HT, PHT, GV trên Temis.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. BQS và GVCN duy trì nhắc nhở, kiểm tra, đôn đốc HS để đảm bảo ý thức, nề nếp học tập.
2. Đ/c Quyết tổ chức cho HS tham gia nghiêm túc lễ rước và nhắc nhở đảm bảo ATGT.
3. Tổ thường trực giám sát, kiểm tra công tác bán trú-căng tin thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả.
4. HT duyệt các KH: Tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm từ HS về công tác dạy học-phục vụ, Đánh giá chuẩn HT-PHT-GV, Tuyển sinh, Học hè, Kiểm kê-đề xuất CSVC-TTB.
5. Đ/c Nghiêm chủ động họp BĐD CMHS lớp 9 về công tác ôn thi vào 10.
6. GVCN 12 chuẩn bị họp CMHS vào chiều thứ 7 tuần sau (08/5).
T.2
26
- CC chung: Đ/c Hạnh (ND: NX tuần; GD: VSATTP; HD cách học tập và vui chơi cân bằng, hiệu quả).
- GDNGLL: Chủ đề 30/4 (Tổ Toán Tin)
- KT HKII lớp 9: Văn, Anh
- GB BLĐ (Thông qua một số KH, Phiếu tín nhiệm, báo cáo họp BĐD CMHS)
- Vào điểm SMAS
 
T.3
27
- KT HKII lớp 9: KHTN
- TDGG cấp TH
 
 
T.4
28
- KT HKII lớp 9: KHXH
 
- Học nghề PT: K11
- Dự thi Họa mi Vàng: Đ/c Nghiêm
T.5
29
- KT HKII lớp 9: Toán
- TDGG cấp THPT
 
 
T.6
30
TOÀN TRƯỜNG NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5  - 14h: CT tổng duyệt lễ rước Đức Ông TQN (30HS)
 
T.7
01
 
 
 
 
CN
02
- ĐTN: 70HS tham gia lễ rước Đức Ông Trần Quốc Nghiễn
 
 

Bài viết liên quan