Kế hoạch tuần 33, thực hiện từ ngày 13/07 - 19/07/2020

29/08/2020 353

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Thời lượng tiết Chào cờ: 30 phút.

II. CÔNG TÁC CM

1. Hoàn thành thu thập MC cho công tác TĐG năm học 2019-2020..

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác ôn tập lớp 12.

3. Các PHT b/c DS HS không được lên lớp thẳng. Phân công GV dạy ôn 02 buổi (trước ngày HS thi lại). Tổ chức ra đề, coi thi lại đảm bảo yêu cầu.

4. Chuẩn bị tổ chức Kiểm tra đầu vào lớp 6 (25/7).

5. Các lớp Rèn kĩ năng vào 1 bắt đầu học liên tục từ 15/7-31/7. Kiểm tra đầu vào: 7h30, 01/8. Công bố KQ: 9h, 04/8. Học RKN đợt 2 (nếu PH đăng kí): từ 12/8-28/8 (13 buổi).

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Tiếp tục công tác Tuyển sinh lớp 1 và lớp 6.

2. Tổng kết năm học (13, 14/7): Đúng giờ, đúng trang phục: áo trắng (HS, CBGVNV).

3. Các đ/c PHT làm việc trực tiếp với PH chậm nộp HP.

4. NV hai tổ VP thực hiện tổng vệ sinh trường lớp, nhà ăn, giặt giũ, chú ý ATLĐ.

5. Đ/c Nghiêm phân công BLĐ trực hè.

6. Đ/c Huệ hoàn thiện hồ sơ thi đua, nộp Sở.

7. Chuẩn bị đi tuyển GV tại SPTN:

- Đ/c Huệ kết nối trường SPTN để XD KH triển khai buổi tuyển dụng (công tác chuẩn bị, thời gian, quy định, chương trình, cách thức tiến hành, tài chính). Chuyển CT HĐQT duyệt: 14/7.

- Đ/c Nghiêm phối hợp chuẩn bị trang TB, tờ rơi, tờ quảng cáo…; đề xuất cử 01 GV nam đi cùng đoàn.

8. Các đ/c PHT chú ý hoàn thành công tác BDTX.

9. GV chỉ nghỉ hè khi đã hoàn thành các công việc theo KH của NT (trừ các GV được trưng dụng).

T.2

13

- Chào cờ tại lớp: Dặn dò nghỉ hè: giữ AT cho bản thân (GT, đuối nước, TNTT…), vui chơi lành mạnh, giúp đỡ bố mẹ và dành thời gian ôn tập.

- Giao ban BLĐ.

 

- THÔNG BÁO DS HS LỚP 5 CỦA NT TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6

- 15h: LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020 (TH)

T.3

14

- 7h30: LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020 (TrH)

- Cấp TH: Tập huấn SGK lớp 1.

- 9h30-11h: Các lớp vệ sinh, bàn giao lớp học.

- 14h: HN TK năm học

- 15h30: Duyệt DS HTCTTH tại PGD.

T.4

15

 

HỌC SINH NGHỈ HÈ

- Cấp TrH: Rà soát, thống nhất các chủ đề dạy học; chương trình STEM dạy trong nh mới (có biên bản kèm theo); đăng giáo án (theo định hướng PTPCNL) lên driver (01 GA/môn/khối).

- 14h30: Học QC thi TN THPT (đ/c Hoa)

T.5

16

- 8h50: Họp GV dạy K12.

 

T.6

17

 

- Đi SPTN để tuyển GV

T.7

18

 

 

 

CN

19

 

 

 

Bài viết liên quan