Kế hoạch tuần 35, thực hiện từ ngày 17/05 - 23/05/2021

15/05/2021 106

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Tuần kết thúc năm học: Tiếp tục thực hiện dạy  học trực tuyến theo KH. CHÚC THẦY VÀ TRÒ CÓ TUẦN HỌC CUỐI NĂM HỌC THẬT VUI!
2. Thực hiện nghiêm quy định PCDB 5K, đặc biệt: khai báo điện tử, giãn cách và đeo khẩu trang.
II. CÔNG TÁC CM
1. Lớp 12 ôn TN tuần 03; Lớp 9 ôn vào 10 tuần 02.
2. Đ/c Hoa tổ chức thi thử TN 12 (lần 3), chú ý giãn cách theo quy định.
3. Các lớp hoàn thành xếp loại hai mặt GD.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. Thực hiện kiểm kê + Đề xuất CSVC-TTB+ Phối hợp cty sửa chữa, mua sắm: Đ/c Nghiêm, Huệ.
2. Phân công họp Trưởng BĐD CMHS (trực tiếp):
- Cấp TH: HT, đ/c Huệ, đ/c Hoa, TKHĐ
- Cấp TrH: HT, đ/c Hạnh, đ/c Nghiêm, đ/c Hoa
3. Chuẩn bị họp CMHS lớp trực tuyến:
- GVCN thực hiện trực tuyến từ phòng học lớp. Thành phần tại lớp: GVCN và BĐD PH.
- Chuẩn bị: giáo án họp, trình chiếu, clip các HĐ của HS trong lớp.
- Tiến trình: B/c NT, b/c của lớp, thảo luận (công tác QL của BLĐ, của GVCN, công tác giảng dạy, các HĐGD, công tác phục vụ, bán trú, HP tháng 5/2021 và các khoản thu năm tới).
4. GVCN tổng kết lớp (trực tuyến): 24/5.
5. Chuẩn bị HN Tổng kết năm học 2020-2021 trong CB, GV, NV vào 14h, 29/5.
6. Các nhóm TĐG: chú ý tiến độ thu thập MC và viết phiếu đánh giá tiêu chí. Họp HĐ Tự đánh giá: 8h, 29/5.
T.2
17
- GB BLĐ (Đánh giá tuần học trực tuyến; Thống nhất các ND họp TBĐD CMHS của NT ) - GVCN nhận Giấy mời họp PH từ VP.
T.3
18
- GVCN duyệt xếp loại hai mặt GD và nộp DS khen thưởng danh hiệu về TKHĐ và BTĐ
 
 
 
T.4
19
 
- Duyệt KQ TN THCS tại PGD (đ/c Nghiêm)
 
 
 
T.5
20
- 11h10: Họp xét HS nhất cấp, khối. TP: BLĐ, TKHĐ, BTĐ, TPTĐ
 
 
T.6
21
 
 
 
- GVCN liên hệ nhận:  
+ Phần thưởng HS từ đ/c M.Quyết
+ SGK từ đ/c Đ.Giang
T.7
22
- Thi thử TN 12 (lần 3)
- Họp Trưởng BĐD CMHS tại Hội trường (lập DS, đo nhiệt độ, giãn cách, đeo KT):
   + cấp TrH: 7h15-9h30
   + cấp TH: 9h30-11h45
- 13h30: Họp HĐTĐ
 
CN
23
 
 
 
- 14h: GVCN kết nối phòng họp với CMHS
- 14h30: GVCN họp CMHS lớp

Bài viết liên quan