Kế hoạch tuần 37, thực hiện từ ngày 16/05 - 22/05/2022

16/05/2022 238

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC PCD COVID-19
1. Y tế duy trì thực hiện test nhanh tầm soát.
2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác báo cáo và cập nhật danh sách HS F0 và F0 khỏi bệnh.
II. CÔNG TÁC CM
1. Đ/c Hoa tổ chức thi thử TN12 (lần 3).
2. Khối 12 ôn thi TN THPT tuần 04-GĐI, Khối 9 ôn tuần 02.Đ/c Hoa, Hạnh, đ/c Nghiêm: Dự giờ ôn thi, RKN cho GV, HS.
3. Thực hiện công tác KTNB tháng 5/2022.
4. Đ/c Huệ tổ chức Tuần lễ Tiếng Anh.
5. Đ/c Hạnh tổ chức cho GV được p/c dạy hè XD chương trình, giáo án dạy.
 
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. Chuẩn bị ĐGN KĐCLGD và trường Chuẩn:
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, minh chứng.
- 17/5: Đ/c Nghiêm nộp hồ sơ chuyển Hành chính công về công tác TĐG gồm: Báo cáo TĐG, Bảng mã MC, tờ trình.
2. Công tác chuẩn bị họp CMHS cuối năm học:
- Các đ/c PHT chuyển mẫu ghi BB về GVCN (chú ý các ND thỏa thuận kinh phí).
- GVCN chuẩn bị chu đáo: Chuyển GM họp về cho PH; VS, bài trí lớp học, nước rửa tay sát khuẩn; giáo án họp khoa học, logic, trình chiếu hợp lí.
- CVP phân công GV, NV hỗ trợ các buổi họp PH.
3. Các đ/c PHT cấp học tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm của HS về các công tác trong NT (hoàn thành trước họp HĐTĐ 21/5).
4. Chuẩn bị Lễ Bế giảng và HN Tổng kết năm học:
- Thời gian: 27/5 (7h30: HS; 14h: GV, NV)
- Báo cáo Tổng kết: HT
- Khen thưởng: ĐTN, CĐ
- Mời ĐB HĐQT, BĐD PH trường: VP.
T.2
16
 
- Chào cờ: Đ/c Hạnh chuyển ND “Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC Hồ Chí Minh”.
- 7h30: Khai mạc Tuần lễ Tiếng Anh
- 8h: Giao ban BGH (duyệt mẫu Phiếu lấy ý kiến)
- Đ/c Nghiêm dự Hội thảo GD STEM tại trường TH THĐ
- GVCN nhận Giấy mời họp CMHS tại VP (đ/c Khải)
T.3
17
- Đ/c Nghiêm nộp Tờ trình đề nghị ĐGN về HCC tỉnh.  
T.4
18
- Đảng ủy Phường HG mượn Giảng đường để tổ chức SH đảng chuyên đề (NT biểu diễn 03 TM VN chào mừng). - TKHĐ duyệt HT và chuyển báo cáo PH cho GVCN
T.5
19
 
- CĐ tổ chức SN tháng 5, 6/2022
- 15h55: Kết nạp Đội viên mới khối 3 (tại lớp)
T.6
20
- Tổ chức thi thử TN12 (lần 3): 02 ngày
- 09h00: Lễ Tổng kết, trao giải Tuần lễ Tiếng Anh
- Tiết 4: Chuyên đề môn Toán lớp 8B
 
T.7
21
- Học bù (tuần cuối)
- 08h30: HN Trưởng ban ĐD CMHS cuối năm học
 
- 13h30: Họp HĐTĐ (xét TĐ tháng 4, 5 và TĐ HKII);Thông qua Bảng tự chấm điểm Thi đua theo CV 1075/SGD-VP (đ/c Hường)
CN
22
- 08h00: HN CMHS (Khối 5 và khối 9)
- 08h30: HN CMHS (Khối 3, 4)
- 09h00: HN CMHS (Khối 1, 2)
- 14h00: HN CMHS (Khối 10, 11)
- 14h30: HN CMHS (Khối 6, 7, 8)

Bài viết liên quan