Kế hoạch tuần 5, thực hiện từ ngày 05/10 - 11/10/2020

04/10/2020 583

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
- Ngày 09, 10/10: HT, đc/ Huệ và cô T.L.Hoa (GV lớp 1) dự Hội thảo tại Lào Cai.
II. CÔNG TÁC CM
1. PHT/TT/NT các môn dự tập huấn modul 1 theo phân công. Chỉ đạo GV tập huấn theo QĐ.
2. Thực hiện dạy ĐT HSG nghiêm túc.
3. GV thực hiện mượn/trả thiết bị đúng QĐ (ghi-kí sổ).
4. Vào điểm SMAS.
5. Tổ Anh ngữ thành lập và XD KH HĐ của CLB  Tiếng Anh (thay thế cho NK Tiếng Anh giờ CC). Đ/c Huệ chỉ đạo và quản lí HĐ CLB.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. BQS+ GVCN: Thực hiện chuyên đề Phòng ngừa các vi phạm: vô lễ, nói bậy, hút thuốc-thuốc lá điện tử, SD chất kích thích…
2. Công tác sau ĐH Liên Đội, ĐH Đoàn trường: Họp BCH Đoàn trường, Ban chỉ huy Liên Đội để p/c và triển khai nhiệm vụ; Hoàn chỉnh hồ sơ để lưu và báo cáo; XD Chương trình-KH HĐ năm học, duyệt PHT theo p/c.
3. Chuyển mail HT các tham luận (CĐGV, HN NLĐ, Liên Đội, ĐTN), ghi rõ tên tham luận và người viết, gửi trước 08/10).
4. Tổ TMN thành lập và XD KH HĐ của CLB Bóng rổ, CLB Mĩ thuật, CLB Văn nghệ. Đ/c Nghiêm chỉ đạo và quản lí HĐ các CLB.
5. CĐ XD KH dự thi “Sau giờ thứ 8”.
T.2
05
 
- Chào cờ: Đ/c Hoa, Huệ (NX-KH tuần; NDGD: GD đạo đức, PC xâm hại; Tuần lễ HT suốt đời).
   + Ra mắt BCH Đoàn, BCH Liên Đội.
- GB BLĐ (RKN ĐH Liên Đội, Đoàn trường; KH học tập gắn với TNST).
 
T.3
06
- 8h: Tập huấn CBQL modul 1: 02 ngày (Đ/c Hoa, TT/NT dự; CVP chuẩn bị CSVC, hậu cần).
- TDGG: Cấp TH
 
 
 
T.4
07
- TDGG: Cấp THCS  
T.5
08
- TDGG: Cấp THPT
- Bữa trưa đặc biệt.
 
T.6
09
- Giải Bơi HS TPHL: Đ/c M.Quyết.
- Phát thanh ĐTN
- 8h50: Họp cấp ủy (TT tổ đảng b/c KQ về trách nhiệm nêu gương của ĐV trong t/gian tháng 7, 8, 9).
 
T.7
10
- Tiết 4: lớp 6A SHL điểm (GVCN, LT, Chi đội trưởng khối 6 dự) - 14h: Họp Chi bộ(đ/c Nghiêm PBT chủ trì).
CN
11
   

Bài viết liên quan