Kế hoạch tuần 6, thực hiện từ ngày 12/10 - 18/10/2020

09/10/2020 118

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
- Giáo vụ xếp TKB 01 tiết GDNGLL ngay sau tiết Chào cờ ngày thứ 2, 19/10 (để thực hiện NK chủ đề tháng của CĐGV).
II. CÔNG TÁC CM
1. CB, GV THPT hoàn thành tập huấn modul 1.
2. Thực hiện dạy ĐT HSG nghiêm túc.
3. Đ/c Huệ tăng cường dự giờ lớp 1 (các môn học) để tổng hợp, tổ chức họp nhóm để RKN-điều chỉnh (tuần sau).
4. Chuẩn bị KTNB tháng 10 kết hợp thi GVDG cấp Trường và cấp CS (từ tuần sau).
5. Chuẩn bị công tác kigểm tra giữa HKI cấp TrH.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. BQS+GVCN: Tiếp tục thực hiện chuyên đề Phòng ngừa các vi phạm: vô lễ, nói bậy, hút thuốc-thuốc lá điện tử, SD chất kích thích, đánh nhau, tình bạn-tình yêu…
2. Đ/c Nghiêm tổ chức lại việc HS chơi thể thao, ở lại trường ngoài giờ học.
3. Bếp ăn, cantin: Thực hiện nghiêm túc việc ghi chép HSSS hàng ngày theo quy định, đảm bảo việc lưu mẫu và hồ hơ lưu mẫu, chế biến và rửa khay-dụng cụ ăn/nấu đảm bảo ATVSTP.
4. Đ/c Nghiêm duyệt phân công, KHHĐ, chương trình họp BCH ĐTN và Liên Đội.
5. Chi đoàn GV chuẩn bị NK chủ đề PNVN, thực hiện vào 19/10.
6. HT và đ/c Huệ: Tổng duyệt chương trình dự thi “Sau giờ thứ 8”.
7. Bộ phận kế toán chuẩn bị thu HP tháng 10, 11 (thu từ 20/10).
T.2
12
 
- Chào cờ: Đ/c Nghiêm, Huệ (NX-KH tuần; NDGD: ATVSTP bếp ăn, cantin và hàng quán).
   + T/báo QĐ kỉ luật HS.
- GB BLĐ (Bàn KH TNST).
 
T.3
13
 
- NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM:
BLĐ tặng hoa CM HĐQT.
- TDGG: Cấp TH
 
 
 
T.4
14
 
- TDGG: Cấp THCS
- 8h50: Họp BCH ĐTN và BCH LĐ (đ/c Quyết)
 
 
T.5
15
 
- TDGG: Cấp THPT
- Bữa trưa đặc biệt.
 
T.6
16
 
- Phát thanh ĐTN
 
- 15h30: CT HĐQT, KTT và BLĐ họp với Cantin
T.7
17
 
 
 
 
CN
18
   

Bài viết liên quan