Kế hoạch tuần, thực hiện từ 16/08 - 22/08/2021

16/08/2021 27

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Khối 4, 5, 6, 7, 8, 10 tựu trường. Toàn bộ các lớp TH và cấp TrH thực hiện học 02 buổi/ngày, ăn ngủ bán trú và xe bus.
2. BLĐ, ĐTN, QS, GVCN, BV rèn nề nếp cho HS ăn bán trú, xếp hàng mua đồ ăn tại cantin và ra về đúng cổng quy định.
II. CÔNG TÁC CM
1. K12 học tuần 3, K11 học tuần 1, các khối còn lại ôn tập.
2. Các nhóm Dự án KHKT tiếp tục thực hiện theo KH.
3. Tiếp tục thực hiện tập huấn theo lịch của Phòng, Sở và phân công của NT.
4. Duy trì ôn ĐT HSG.PHT niêm yết TKB ôn trên bảng TKB, lập bảng chấm công GV dạy theo tháng.
5. Các đ/c PHT XD KH tổ chức dạy và học (B1, B2) và PPCT HKI (số tiết từng môn/tuần) theo tinh thần của VB 5512+ các VB chỉ đạo mới.
6. Đ/c Hạnh XD KH học GDQP, học Nghề PT.
7. Đ/c Huệ hoàn thiện hồ sơ Đề án TA Liên kết, Tăng cường. Báo cáo Sở GD&ĐT theo quy định.
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. BQS và GVCN: Ra quân để ôn định nề nếp phân luồng, PCDB theo quy định.
2. TBQS xây dựng KH thực hiện từng học kì và cả năm học (duyệt đ/c Hoa), BTĐ phân công XD KH đội TNXK, đội Cờ đỏ, duyệt đ/c Nghiêm.
3. Các tổ CM XD KH công tác, củng cố nề nếp SH tổ/nhóm CM (02 lần/tháng).
4. Đ/c Khải, Huy XD KH công tác tổ VP1, VP2.
T.2
16
 
 
- Chưa thực hiện tiết Chào cờ.
- GB BLĐ
 
T.3
17
 
   
T.4
18
 
- 8h: Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 của Sở GD&ĐT (HT dự)
 
 
T.5
19
 
 
 
- Hoàn thành Quy chế làm việc, Quy chế Khảo thí, Quy định về HSSS.
T.6
20
- 7h30: Kiểm tra đầu vào các lớp giữa cấp (đ/c Hoa)
- 8h50: CĐ tổ chức SN tháng 7, 8/2021
 
 
T.7
21
 
 
 
- Họp tổ (nhóm) CM và PV: Kiện toàn tổ chức; Bàn GP nâng cao CL dạy và học/CL phục vụ; Đề ra các chỉ tiêu.
CN
22
   

Bài viết liên quan