Thời gian biểu trong ngày của học sinh THCS

22/07/2020 448

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thời lượng (phút)

Sáng

07:00 – 07:15

Tổ chức đầu giờ

15

07:15 – 08:00

Tiết 1

45

08:00 – 08:05

Ra chơi

5

08:05 – 08:50

Tiết 2

45

08:50 – 09:20

Nghỉ giữa giờ

Tập thể dục giữa giờ

30

09:20 – 10:05

Tiết 3

45

10:05 – 10:10

Ra chơi

5

10:10 – 10:55

Tiết 4

45

10:55 – 11:00

Ra chơi

5

11:00 – 11:45

Tiết 5

45

Trưa

11:00-11:45 hoặc 11:50 – 12:20

Ăn trưa

45/30

11:45-12:30 hoặc 12h20-12h30

Sinh hoạt BT/Nghỉ ngơi

45/10

12:30 – 13:45

Ngủ trưa

75

Chiều

14:00 – 14:45

Tiết 6

45

14:45 – 14:55

Ra chơi

10

14:55 – 15:40

Tiết 7

45

15:40 – 15:50

Ra chơi

10

15:50 – 16:30

Tiết 8

40

16:30

Tan trường

 

Bài viết liên quan