Thời gian biểu trong ngày của học sinh tiểu học

22/07/2020 508

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thời lượng (phút)

Sáng

07:15 – 07:20

Xếp hàng vào lớp

5

07:20 – 08:00

Tiết 1

40

08:00 – 08:05

Ra chơi

5

08:05 – 08:45

Tiết 2

40

08:45 – 09:20

Nghỉ giữa giờ

Tập thể dục giữa giờ

35

09:20 – 10:00

Tiết 3

40

10:00 – 10:05

Ra chơi

5

10:05 – 10:45

Tiết 4

40

Trưa

10:45 – 11:35

Ăn trưa

50

11:40 – 12:30

Hoạt động Bán trú

(đọc sách, nghe nhạc…)

50

12:30 – 13:50

Nghỉ trưa

80

Chiều

14:00 – 14:35

Tiết 6

35

14:35 – 14:45

Ra chơi

10

14:45 – 15:20

Tiết 7

35

15:20 – 15:40

Ra chơi, ăn bữa phụ

20

15:40 – 16:15

Tiết 8

35

16:15 – 16:30

Tự học

15

 

16:30

Tan trường

 

Bài viết liên quan