Kế hoạch tổ chức thu học phí và các khoản thu năm học 2020 - 2021

19/09/2020 723

KẾ HOẠCH
Tổ chức thu học phí và các khoản thu
Năm học 2020-2021
             
I. CĂN CỨ THỰC HIỆN
           Thỏa thuận của nhà trường với cha mẹ học sinh (CMHS) tại cuộc họp Trưởng ban đại diện CMHS với Ban lãnh đạo nhà trường và cuộc họp CMHS lớp với GVCN cuối năm học 2019-2020 (có biên bản kèm theo);
Thông tin về các khoản đóng góp nhà trường gửi CMHS các lớp đầu cấp khi CMHS đăng kí cho con vào học tại nhà trường năm học 2020-2021;
Quyết định số 30/QĐ/HĐQT-2020 ngày 16/7/2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về các khoản thu, chế độ ưu đãi đối với học sinh trường TH, THCS và THPT Văn Lang năm học 2020-2021; Quyết định số 23/QĐ/HĐQT-2020 ngày 11/6/2020 của HĐQT về các khoản thu, chế độ ưu đãi và thưởng học bổng cho học sinh các lớp đầu cấp trường TH, THCS và THPT Văn Lang năm học 2020-2021 (gọi tắt là Quyết định số 30 và số 23),
Trường TH, THCS & THPT Văn Lang xây dựng kế hoạchTổ chức thu học phí và các khoản thu năm học 2020-2021, như sau:
II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Công khai đến CMHS và HS Kế hoạch thu học phí và các khoản thu theo thỏa thuận năm học 2020-2021 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho CMHS và HS thực hiện.
- Phối hợp với CMHS thực hiện thu đúng  mức thu, thu đủ theo số lượng HS và thời gian quy định.
III. NỘI DUNG
1. Mức  thu: theo Quyết định số 30 và Quyết định số 23 (đã đăng wisite nhà trường).
2. Hình thức nộp:Trực tiếp hoặc chuyển khoản.
3. Thời điểm, người thu:
- Học phí:
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5
15/9/2020 20/10/2020 20/12/2020 20/2/2021 20/4/2021
Tháng 8, 9 Tháng 10, 11 Tháng 12, 01 Tháng 02, 3 Tháng 4, 5
Bộ phận kế toán thu, GVCN đôn đốc
- Các khoản thu khác:
TT Nội dung Mức thu Thời điểm thu Người thu
  1.  
Tiền Ăn 30.000 đ/ngày  
Mùng 05 hàng tháng
 
 
Kế toán
  1.  
Tiền Bán trú - TH, THCS: 250.000 đ
- THPT: 200.000 đ
  1.  
Tiền xe bus 550- 600- 650- 700- 750 ngàn đồng (tùy cung đường)
  1.  
Tiền gửi xe Xe đạp: 80.000 đ/tháng
Xe đạp điện: 100.000 đ/tháng
Họp PH đầu năm và giữa năm
  1.  
Học liệu STEM 250.000 đ/năm học  
 
 
 
Họp PH đầu năm
 
 
 
 
GVCN
  1.  
- Thi Nghề 12
- Học Nghề 11
- 150.000 đ/kì thi
- 210.000 đ/năm
  1.  
Bảo hiểm thân thể 100.000 đ/năm học
  1.  
Bảo hiểm y tế - Lớp 2-11: 563.220 (12 tháng)
- Lớp 12: 422.415 (9 tháng)
- Lớp 1: theo tháng sinh.
  1.  
Chụp ảnh HS đầu cấp 50.000 đ/ảnh+khung ảnh
  1.  
Học trải nghiệm sáng tạo 470.000 đ/năm học
4. Thời hạn thu: Trong vòng 01 tuần, kể từ ngày thu đầu tiên.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng
- Nghiên cứu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thu- chi của ngành, tham mưu HĐQT và Kế toán trưởng các mức thu-chi.
- Công khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thu tới BLĐ, các tổ, các GVCN, CMHS và học sinh nhà trường.
- Xây dựng Kế hoạch thu, tổ chức họp trưởng ban đại diện CMHS nhà trường và họp CMHS lớp để phổ biến KH thu.
2. Trách nhiệm của PHT
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thu.
- Đôn đốc CMHS/HS chậm nộp.
- Giải đáp thắc mắc, giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện.
- Đề xuất khen thưởng GVCN có thành tích trong công tác thu.
3. Trách nhiệm của Kế toán
- Nắm rõ các văn bản chỉ đạo thu để thực hiện theo đúng quy định. Lập, lưu trữ hồ sơ thu của nhà trường theo đúng quy định tài chính.
- Thông báo các khoản thu tới CMHS đã được thống nhất theo quy định về mức thu và thời gian theo kế hoạch.
- Thực hiện thu đúng, thu đủ và thể hiện thái độ hòa nhã, đúng mực khi tiếp xúc CMHS và HS.
4. Trách nhiệm của GVCN
- Nghiên cứu kĩ và triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về các khoản thu tới CMHS của lớp.
- Thông báo rõ các khoản thu theo Quyết định thu tới CMHS trong cuộc họp CMHS đầu năm học.
- Đôn đốc CMHS và HS thực hiện nộp nghiêm túc theo thời gian quy định của nhà trường.
5. Trách nhiệm của CMHS
- Thực hiện trách nhiệm đóng nộp các khoản theo đúng mức, đúng thời gian quy định của nhà trường.
Trên đây là kế hoạch tổ chức thu học phí và các khoản thu theo thỏa thuận năm học 2020 - 2021, nhà trường yêu cầu CB, GV, NV, CMHS và HS nghiêm túc thực hiện.Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh về BLĐ nhà trường kịp thời khi có vướng mắc.

Bài viết liên quan