Phó Hiệu Trưởng: Đinh Văn Nghiêm

12/08/2020 43

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Toán học
- Trình độ QLGD: Thạc sĩ
- Trình độ LLCT: Trung cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng: 0203 3658 012
- Điện thoại di động: 0984724266
- Địa chỉ Email: dinhvannghiem.c3vanlang@quangninh.edu.vn

Bài viết liên quan