Phó Hiệu Trưởng: Nguyễn Thị Bích Huệ

12/08/2020 53

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ - Tiếng Anh
- Trình độ QLGD: Chứng chỉ QLGD
- Trình độ LLCT: Trung cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng: 0203 3815 225
- Điện thoại di động: 0982 062 478
- Địa chỉ Email: nguyenthibichhue.c3vanlang@quangninh.edu.vn

Bài viết liên quan