Kế hoạch tổ chức các hội nghị cha mẹ học sinh năm học 2020 - 2021

19/09/2020 785

KẾ HOẠCH 
TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH
NĂM HỌC 2020 - 2021
          Căn cứ:
          Thông tư số 13/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động các trường Tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục;
          Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (ban hành kèm theo quyết định số 11/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/3/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT);
          Thông tư số: 36/2017/TT- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân;
          Quy chế phối kết hợp giữa BLĐ nhà trường và Ban đại diện CMHS trường;
          Tình hình thực tế của nhà trường năm học 2020-2021,
          Trường TH, THCS & THPT Văn Lang phối hợp với Ban đại diện cha mẹ HS xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị CMHS năm học 2020-2021, như sau:
I. BAN TỔ CHỨC
1. Trưởng ban: TB ĐD CMHS trường (chủ trì) và Hiệu trưởng (phối hợp tổ chức).
2. Phó trưởng ban: Phó TB và các PHT (đ/c Hoa- PTB thường trực).
3. Ủy viên: UV BĐD CMHS, ChánhVP, TKHĐ, GVCN.
II. KẾ HOẠCH THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH
 
Quy mô HN Các khối lớp Khối lớp 12 Người chủ trì
HN đầu năm HN cuối HKI HN cuối HKII HN cuối HKII
Thời gian HN trưởng ban 14h30, 19/9-Thứ 7   14h30, 22/5-Thứ 7 7h30, 24/4-T7 (BanĐD+GVCN) TB PH trường, Hiệu trưởng
Thời gian HN CMHS lớp 20/9-C.Nhật:
- 8h30: TH+THCS
- 14h: THPT
8h30,
31/1-C.Nhật
8h30,
23/5-C.Nhật
14h30, 24/4-Thứ 7 TB lớp, GVCN
Điều chỉnh          
(Nếu có thay đổi NT sẽ thông báo sớm trước ít nhất 01 tuần).
III. TIẾN TRÌNH, NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI NGHỊ
1. Hội nghị các trưởng ban
1.1. Trưởng Ban CMHS trường thực hiện công tác tổ chức cuộc họp
1.2. Hiệu trưởng báo cáo
1.2.1. Đầu năm học:
- Tình hình nhà trường đầu năm học (Công khai về quy mô, CSVC, đội ngũ, chất lượng năm học trước, mô hình dạy và học).
- Chỉ tiêu (kể cả chỉ tiêu về an toàn trường học), phương hướng, biện pháp tổ chức các hoạt động dạy và học trong năm học; các vấn đề đổi mới, sáng tạo của nhà trường trong chuyên môn, trong các hoạt động giáo dục …
- Công khai học phí và các khoản thu, lộ trình tăng và quy định các đợt thu.
- Cam kết của nhà trường. Đề nghị đ/v HS và CMHS. Cách thức phối kết hợp giữa BLĐ NT và Ban ĐD CMHS NT.
- Báo cáo v/v giải quyết các ý kiến của CMHS cuối năm học trước.
1.2.2. Cuối năm học:
- Kết quả giáo dục đại trà, tỉ lệ lên lớp thẳng; kết quả mũi nhọn; kết quả GD toàn diện (hoạt động phong trào VH-VN-TDTT, hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kĩ năng sống, ATGT-ANTT, hoạt động bán trú, thiện nguyện,...); công tác chăm sóc HS; công tác an toàn trường học.
- Định hướng năm học tiếp theo.
- Kế hoạch hoạt động hè, kiểm tra lại, tựu trường năm học tiếp theo.
- Dự kiến mức thu học phí và các khoản thu cho năm học tiếp theo.
- Đánh giá công tác phối hợp giữa GĐ-NT.
- Báo cáo v/v giải quyết các ý kiến của CMHS cuối HKI.
1.3. Thảo luận của CMHS. HT giải đáp các kiến nghị, thắc mắc.
1.4. Ban ĐD CMHS nhà trường hết nhiệm kì, quyết toán thu-chi, bầu Ban đại diện CMHS nhà trường năm học mới, thông qua Quy chế hoạt động và Dự toán thu-chi (HN đầu năm học).
1.5. Kết luận hội nghị:
- HT nghị quyết các vấn đề đã bàn (lưu ý thư kí ghi vào biên bản), thảo luận.
- Trưởng ban CMHS trường kết luận hội nghị.
2. Hội nghị CMHS tại các lớp
2.1. Trưởng ban CMHS lớp thực hiện công tác tổ chức cuộc họp.
2.2. GVCN báo cáo:
2.2.1. Trình bày báo cáo chung của NT.
2.2.2. Báo cáo tình hình lớp (trình chiếu):
- Đầu năm học: Một số đặc điểm của lớp (Sĩ số, tỉ lệ nam nữ, địa bàn sinh sống, nghề nghiệp bố mẹ, chất lượng đầu vào hoặc năm học trước); Danh sách GVBM; Các ND đổi mới, sáng tạo của NT, của lớp; Các chỉ tiêu (kể cả chỉ tiêu về an toàn trường học) và biện pháp thực hiện; Cách thức phối kết hợp giữa GVCN và CMHS, Ban ĐD CMHS lớp.
- Kết thúc HKI: Kết quả giáo dục đại trà, kết quả mũi nhọn (nếu có); kết quả GD toàn diện (hoạt động phong trào VH-VN-TDTT, hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kĩ năng sống, ATGT-ANTT, hoạt động bán trú, thiện nguyện,…); Đánh giá nội dung an toàn trường học; Phương hướng thực hiện HKII; Đánh giá công tác phối hợp giữa GĐ-NT.
- Cuối năm học: Các kết quả so với chỉ tiêu đề ra đầu năm học (kết quả giáo dục đại trà, tỉ lệ lên lớp thẳng, kết quả mũi nhọn- nếu có, kết quả GD toàn diện); Đánh giá nội dung an toàn trường học; Định hướng năm học tới; Đánh giá công tác phối hợp giữa GĐ-NT.
2.3. Thảo luận của CMHS. Trưởng ban và GVCN trả lời các kiến nghị, thắc mắc. (Đầu năm học: Tổ chức kí cam kết; tổ chức đăng kí ăn bán trú, gửi xe, đi xe bus; bàn các KH, chủ trương mới của NT có ND thu chi…).
2.4. Ban ĐD CMHS lớp hết nhiệm kì, quyết toán thu-chi, bầu Ban đại diện CMHS năm học mới, thông qua Quy chế hoạt động và Dự toán thu-chi (HN đầu năm học).
2.5. Kết luận hội nghị:
- GVCN nghị quyết các vấn đề đã bàn (lưu ý thư kí ghi vào biên bản), thảo luận.
- Trưởng ban CMHS lớp kết luận cuộc họp.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác chuẩn bị của nhà trường:
1.1. Báo cáo của NT, của lớp: HT (các ND ở mục II.1.1)
1.2. Liên hệ CMHS dự hội nghị (trường và lớp): Đ/c Khải (đ/c Huệ chỉ đạo, kiểm tra). Yêu cầu: chuyển trước ngày họp ít nhất 01 tuần.
1.3. Khánh tiết hội trường, banzon chào mừng, đăng website NT (Kế hoạch họp): Đ/c Nghiêm.
1.4. Họp GVCN để hướng dẫn thực hiện: HT hoặc các PHT (tổ chức họp trước ngày họp CMHS ít nhất 3 ngày).
1.5. Kinh phí: đ/c Huệ chỉ đạo cô Đồng Giang mua nước uống đóng chai: (tổng số HS + tổng số GVCN + tổng số Trưởng ban + 4 BLĐ + 01 thư kí)/lần họp, riêng cuộc họp cuối HKI thì mua số lượng = tổng số HS NT + tổng số GVCN.
 * Lưu ý: sĩ số HS có thể thay đổi ở các thời điểm họp trong năm học; cô Đồng Giang giao cho GVCN vào thứ 7 liền trước ngày họp.
2. Công tác chuẩn bị của GVCN(thực hiện công tác chuẩn bị xong trước 16h thứ 7 liền trước ngày họp):
2.1. Giáo án họp (các ND ở mục II.2.1), bản trình chiếu; các văn bản liên quan.
2.2. Chuyển Giấy mời họp của Trưởng ban tới PH/HS.
2.3. CSVC, trang thiết bị: kiểm tra máy chiếu, điều hòa, quạt … (nếu hỏng, phải báo với PHT phụ trách trước ít nhất 01 tuần); thực hiện trang trí lớp, vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp các lớp học.
2.4. Nhận mẫu biên bản từ VP (hướng dẫn PH cách ghi biên bản).
3. Phân công thực hiện trong chương trình hội nghị trưởng ban:
3.1. Công tác tổ chức, ghi biên bản: TKHĐ.
3.2. Thảo luận (dự kiến các ND thảo luận và các tình huống) và Hỗ trợ BĐD CMHS thực hiện một số ND: Phó TB và đ/c Hoa.
3.3. Trả lời ý kiến đối với các vấn đề của NT: Các PHT trả lời các ND liên quan đến cấp học phụ trách, HT trả lời chung và những ND quan trọng.
4. Yêu cầu về trang phục đối với BLĐ và GVCN:
- Hội nghị CMHS đầu năm học và cuối năm học: Trang phục công sở (màu ghi) +cà vạt, đeo thẻ.
- Hội CMHS cuối HKI: Trang phục công sở (màu xanh), đeo thẻ.
5. Huy động lực lượng hỗ trợ vào ngày họp CMHS các lớp:
5.1. Lực lượng giáo viên: CTCĐ, Bí thư Đoàn, Giáo vụ và một số GVBM, mỗi người phụ trách 01 tầng để trợ giúp GVCN khi cần thiết, hướng dẫn CMHS xác định vị trí phòng họp, bao quát an ninh, trật tự phòng họp. Đ/c Nghiêm-PHT lập DS và giao nhiệm vụ cụ thể.
5.2. Lực lượng nhân viên:
- Tổ VP1:Đ/c Khải tổ chức thực hiện, 100%  thành viên tổ VP1 có mặt để thực hiện nhiệm vụ vệ sinh, bảo vệ, trông xe (đ/c Giang CVP chỉ đạo).
- Tổ VP2: Đ/c Oanh phối hợp đ/c Khải tổ chức thực hiện (đi làm 50% quân số, hỗ trợ công tác vệ sinh và trông xe).
- Đ/c Giang CVP họp phân công nhiệm vụ. Chỉ đạo lập DS, chuyển về TKHĐ để chấm công làm thêm theo quy định.
6. Tổng hợp, xử lí ý kiến CMHS sau hội nghị: 
6.1. PHT tổng hợp theo cấp học (GVCN nộp biên bản họp về PHT phụ trách cấp học ngay sau khi họp xong), báo cáo HT.
6.2. HT báo cáo Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty.
6.3. HT nêu biên bản tổng hợp trong cuộc họp HĐGD gần nhất kèm theo yêu cầu về trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể có liên quan đồng thời đề xuất HĐQT có trách nhiệm giải quyết các ý kiến theo thẩm quyền.
          Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hội nghị CMHS cho toàn năm học 2020-2021 của nhà trường, yêu cầu các PHT, các TT và các GVCN thực hiện nghiêm túc để các hội nghị CMHS đạt kết quả cao. 

Bài viết liên quan